HISTORIAN JEESUS …

… SEKÄ MUUTA POPULAARITIEDETTÄ JA -TEOLOGIAA

Verkossa kirjoitettua

En ole ollut erityisen ahkera kirjoittamaan verkkoon (poikkeuksena www.historianjeesus.fi). Seuraava valikoima edustaa erilaisia foorumeja. Muutama areena painottuu enemmän tieteeseen ja tutkimukseen, yksi on selkeästi kaupallinen, kolmannessa on jokseenkin uskonnollinen viitekehys. Siltä varalta, että nettisivut lakkaavat toimimasta, olen lisännyt linkit ladattaviin dokumentteihin.

Nämä ovat siis yleistajuisia tutkimusta popularisoivia kirjoituksia. Tieteelliseen tuotantooni voi tutustua osoitteessa www.tomholmen.com.


Tieteenpäivät 2001

Runsas vuosi tohtoriksi tulemiseni jälkeen minulta pyydettiin tieteenpäiville esitelmä (ks. Tieteenpäivät). Suunnittelin tekstin tietokirjan kohtuulliselle tasolle, mutta pyrin myös ottamaan huomion sen, että oli kysymys esitelmästä: tekstiä ei siis ensisijaisesti luettaisi vaan se kuultaisiin. Lopulta esitelmä kuitenkin päätyi myös luettavaksi, kun se julkaistiin Tieteessä tapahtuu -lehdessä ja lehden verkkosivuilla. Tämä oli myös ensimmäisiä suomeksi kirjoittamiani esitelmiä.

Jeesus ja juutalaisuus
PDF


”www.historianjeesus.fi”

Tällä nimellä ja osoitteella toimi vuosina 2007-2011 Åbo Akademin historian Jeesuksen tutkimusryhmän ylläpitämä Jeesus-tutkimuksesta kertova nettisivusto. Sivustoon tekivät materiaalia allekirjoittaneen ohella lähes kaikki tutkimusryhmän jäsenet. Olen koonnut materiaalia ja uudelleenjulkaissut sen samassa osoitteessa. Sivuston aspekti oli, kuten todettiin, ”tarjota asiallista ja ajankohtaista tietoa tieteellisestä Jeesus-tutkimuksesta sekä sen Jeesus-kuvasta”.

Katso siis www.historianjeesus.fi


Teologia.fi

Kyseessä on kolmen yliopiston yhteinen palvelu, joka esittelee yliopistoteologiaa. ”Palvelun sisällöt on suunniteltu uskonnonopettajien, seurakuntien työntekijöiden, diakonien, teologian opiskelijoiden ja tutkijoiden sekä laajemman yleisön tarpeita silmällä pitäen” (ks. Teologia.fi). Olen pyynnöstä kirjoittanut palveluun kaksi nettiartikkelia:

Pääkirjoitus: Kaaosmaista luovuutta – katsaus Jeesus-tutkimuksen nykytilaan
PDF

sekä

Joulun sankarissa myös antisankarin aineksia – Miten Jeesus-tutkimus tekee Jeesuksesta tosi ihmisen
PDF

Jälkimmäisen esityksen nimeen, joka on ehkä jonkin verran raflaava, vaikuttivat tietyssä määrin lehden toimituksen taholta esitetyt pyynnöt tehdä jutusta myyvä ja kiinnostusta herättävä.


WSOYn kirjailijakirjoitus

Kun kirjani Jeesus ilmestyi vuonna 2007, WSOY pyysi minua kirjoittamaan siihen liittyvän, mahdollisesti viihdyttävän ja kiinnostusta herättävän jutun. Verkosta en tekstiä enää löytänyt, mutta se oli säilynyt omassa rekisterissäni.

PDF


Usko toivo rakkaus

Viimeisenä Helsingin seurakuntien kampanjasivustolle pyynnöstä kirjoittamani teksti. Usko, toivo, rakkaus -sivustolle tekemiäni kirjoituksia oli itse asiassa useampia, mutta jostain syystä en enää löytänyt verkosta kuin tämän yhden.

Mitä Jeesuksesta voidaan tietää?
PDF