HISTORIAN JEESUS …

… SEKÄ MUUTA POPULAARITIEDETTÄ JA -TEOLOGIAA

Tiede ja maailmantulkinta: Art House

Toimitin 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen loppupuolella Iiro Viljan kanssa kaksi tiedettä, ihmistä ja maailmaa pohdiskelevaa artikkelikokoelmaa. Kumpikin kirja esittelee kaksitoista näkemystä käsiteltävästä teemasta. Ensimmäinen kirjoista (2006) on selkeästi tieteenfilosofinen keskustelu, toista (2009) on vaikeampi määritellä. Ensimmäisessä kirjoittajina on vain tieteentekijöitä, toisessa heidän ohellaan muita ammattilaisia ja asiantuntijoita, lääkäri, toimittaja, ekonomisti, jopa runoilija.

Erityisesti ensimmäinen kirja noteerattiin laajasti. Siitä kirjoittivat niin alan ihmiset kuin toimittajatkin mm. Helsingin Sanomissa, Turun Sanomissa, Suomen Kuvalehdessä, Tiede-lehdessä sekä Tieteessä tapahtuu -lehdessä. Arviot, esim. eräs kolumni Turun Sanomissa, kirvoittivat keskustelua. Teosta on myös hyödynnetty tieteenfilosofiaa käsittelevissä artikkeleissa ja monografioissa. Se myytiin loppuun varsin nopeasti. Sitä toimittaessani olin akatemiatutkijan virassa Suomen Akatemiassa.


Maailmantulkinta

Tiede ja maailmantulkinta:
Kaksitoista selvitettyä tapausta
Tom Holmén & Iiro Vilja (toim.)
Helsinki: Art House, 2006
365 s.

Kirjan lukijalle-teksti toteaa seuraavaa:

Tähän kirjaan pyysimme tieteen eri asiantuntijoita esittelemään lyhyesti ja kansantajuisesti tieteenalaansa ja tutkimustaan sekä pohdiskelemaan niistä nousevia maaimankuvallisia ja tieteenfilosofisia ajatuksia. Teesimme oli, että tieteeseen yleensä ja eri tieteenaloihin erityisesti liittyy aina myös maailmankuvallista ajattelua, niin premissejä kuin johtopäätöksiä. Kirjoitukset ovat luonnollisesti tekijöidensä näköisiä. Kuten kirjan alaotsikosta voi ymmärtää, ne paitsi käsittelevät tiedettä ja maaimantulkintaa myös toimivat kukin esimerkkitapauksena tieteestä ja maailmantulkinnasta.

Teokseen ovat kirjoittaneet seuraavat asiantuntijat:

• Professori Timo Airaksinen, käytännöllisen filosofian laitos, Helsingin yliopisto
• Professori René Gothóni, uskontotieteen laitos, Helsingin yliopisto
• Suomen Akatemian akatemiatutkija Tom Holmén, teologinen tiedekunta, Åbo Akademi
• Tutkimusprofessori Pentti Huovinen, bakteeri- ja tulehdustautien osasto, Kansanterveyslaitos
• Tutkija Virpi Hämeen-Anttila, Aasian ja Afrikan kielten ja kulttuurien laitos, Helsingin yliopisto
• Akatemiaprofessori Leena Palotie, Biomedicum Helsinki, Helsingin yliopisto ja Kansanterveyslaitos

• Professori Antti Revonsuo, tajunnantutkimuksen koulutusohjema, Skövden yliopisto, Ruotsi
• Professori Hannu Sariola, biolääketieteen laitos, Helsingin yliopisto
• Dosentti Pirkko Suihkonen, yleisen kielitieteen laitos, Helsingin yliopisto
• Dosentti Iiro Vilja, fysiikan laitos, Turun yliopisto
• Dosentti Anna Maria Viljanen, sosiaali- ja kulttuuriantropologian laitos, Helsingin yliopisto
• Professori Kari Ylinen, matematiikan laitos, Turun yliopisto

Ihminen ja maailmanhallinta (2009)