HISTORIAN JEESUS …

… SEKÄ MUUTA POPULAARITIEDETTÄ JA -TEOLOGIAA

Jeesus ja temppeli: Gaudeamus

Jeesus ja temppeli: Viisi näkökulmaa Raamatun tekstiin
Tom Holmén & Petri Merenlahti (toim.)
Helsinki: Yliopistopaino, 2002
155 s.

JeesusJaTemppeli


Yliopistopainon (nyk. Gaudeamus) kustantama Jeesus ja temppeli: Viisi näkökulmaa Raamatun tekstiin oli ensimmäinen suomenkielinen ja samalla ensimmäinen populaaritieteellinen julkaisuni. Toimitin sen yhdessä silloisen Helsingin yliopiston kollegani Petri Merenlahden kanssa. Muut kirjoittajat:

Stefan Klint (Uppsala)
Matti Myllykoski (HY)
Lauri Thurén (UEF)

Kirja esittelee viisi erilaista tieteellisen raamatuntutkimuksen menetelmää eli metodia, joita havainnollistetaan esimerkkitekstin avulla. Aikuisen Jeesuksen vierailusta temppelissä kertovat jakeet Mark. 11:15-17 analysoidaan ja tulkitaan viidestä eri näkökulmasta käyttäen vuoroin kutakin metodia.

Metodiartikkeleiden lisäksi työstimme yhdessä toimittajina eksegeettisen sanaston, tietoruutuja sekä Markuksen evankeliumia ja toisaalta Jerusalemin temppeliä esittelevät artikkelit. Jälkimmäiseen esittelyyn, josta itse vastasin, käänsin kohtuumäärän varhaisia kreikankielisiä ja latinankielisiä tekstejä.

Muistan tehneeni kirjoitustyötä paljon Cambridgessa, Englannissa, kesällä 2001. Matkalla työpaikalleni hieman ennen klo 9 aamulla sain toiselta toimittajalta kärsimättömiä tekstiviestejä Suomesta, jossa kello oli jo 11.

Martti Mäkisalo arvosteli kirjan Helsingin Sanomissa 28.07.2002 otsikolla ”Mitä temppelissä todella tapahtui? Monin kriteerein arvioituna Jeesuksen temppelikohtauksella on historiallinen lähtökohtansa. Raamatuntutkimus muistuttaa salapoliisin työtä ja käyttää oikeussalista tuttuja kriteerejä.” Näillä termeillä hän liittyi erityisesti allekirjoittaneen kirjoitukseen. Historia tuntui kiinnostavan.

Muutama vuosi aiemmin olin ollut vierailevana tutkijana Jerusalemissa sijaitsevassa akateemisessa tutkimuslaitoksessa nimeltä École biblique et archéologique française, jonka kirjasto on mittava ja erityisesti helppo käyttää. Otin lukuisia kuvia temppelivuoresta, ja yksi idästä katsovista kuvista tuli kirjan kanteen.

Kirja on ollut ainakin pääsykoekirjana Helsingin yliopiston teologiseen tiedekuntaan sekä kurssilukemistona Åbo Akademissa ja Helsingin yliopistossa.

Temppeli on kiinnostanut minua muutenkin.