HISTORIAN JEESUS …

… SEKÄ MUUTA POPULAARITIEDETTÄ JA -TEOLOGIAA

Ihminen ja maailmanhallinta: Art House

Toimitin 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen loppupuolella Iiro Viljan kanssa kaksi tiedettä, ihmistä ja maailmaa pohdiskelevaa artikkelikokoelmaa. Kumpikin kirja esittelee kaksitoista näkemystä käsiteltävästä teemasta. Ensimmäinen kirjoista (2006) on selkeästi tieteenfilosofinen keskustelu, toista (2009) on vaikeampi määritellä. Ensimmäisessä kirjoittajina on vain tieteentekijöitä, toisessa heidän ohellaan muita ammattilaisia ja asiantuntijoita, lääkäri, toimittaja, ekonomisti, jopa runoilija.

Erityisesti ensimmäinen kirja noteerattiin laajasti. Siitä kirjoittivat niin alan ihmiset kuin toimittajatkin mm. Helsingin Sanomissa, Turun Sanomissa, Suomen Kuvalehdessä, Tiede-lehdessä sekä Tieteessä tapahtuu -lehdessä. Arviot, esim. eräs kolumni Turun Sanomissa, kirvoittivat keskustelua. Teosta on myös hyödynnetty tieteenfilosofiaa käsittelevissä artikkeleissa ja monografioissa. Se myytiin loppuun varsin nopeasti. Sitä toimittaessani olin akatemiatutkijan virassa Suomen Akatemiassa.


Ihminen ja maailmanhallinta: Kaksitoista avointa tapausta
MaailmanhallintaTom Holmén & Iiro Vilja (toim.)
Helsinki: Art House, 2009
291 s.

Lukijalle-teksti kirjan alussa sisältää seuraavat tiedot:

Käsillä olevaan kirjaan olemme koonneet asiantuntijoita tieteen, kulttuurin ja yhteiskunnan eri sektoreilta pohtimaan ihmisen ja yhteisöjen maaimanhallinnan keinoja ja rajoituksia. Kirjoituksessa esitellään yleistajuisesti maaimanhallinnan ongelmakenttää kunkin kirjoittajan omista lähtökohdista käsin. Ajatuksena on, että maailmanhallinnan kysymys on keskeisenä vaikka ei ongelmattomana läsnä lähes kaikilla inhimillisen toiminnan tasoilla. Kuten kirjan alaotsikosta voi nähdä, valitut kirjoitukset toimivat esimerkkitapauksina kunkin alan ja kirjoittajan tavasta hahmottaa, jäsentää ja tulkita maailmanhallinnan ongelmia.

Teokseen ovat kirjoittaneet seuraavat asiantuntijat:

• Tutkija, FT Heikki J. Koskinen, filosofian laitos, Helsingin yliopisto
• Dosentti, TT Tom Holmén, teologinen tiedekunta, Åbo Akademi
• Varatuomari Astrid Thors, maahanmuutto- ja eurooppaministeri
• Suomen Akatemian tutkijatohtori Kirsti Lempiäinen, naistutkimus, Tampereen yliopisto
• Professori (ma.) Hannu Ruonanvaara, sosiologian laitos, Turun yliopisto
• VTT Sinikka Salo, Suomen Pankin johtokunnan jäsen
• Dosentti, FT Iiro Vilja, fysiikan ja tähtitieteen laitos, Turun yliopisto
• FM Matti Salo, biodiversiteetti- ja ympäristötieteen osasto, biologian laitos, Turun yliopisto ja FT Ilari E. Sääksjärvi, eläinmuseo, biodiversiteetti- ja ympäristötieteen osasto, biologian laitos, Turun yliopisto
• Vastaava ylilääkäri, dosentti Hannu Lauerma, Psykiatrinen vankisairaala
• Akatemianprofessori Kari Rissanen, Nanoscience Center, kemian laitos, Jyväskylän yliopisto
• Kirjailija, toimittaja Erkki Toivanen, Lontoo
• Kirjailija Markku Paasonen, Helsinki

Tiede ja maailmantulkinta (2006)