HISTORIAN JEESUS …

… SEKÄ MUUTA POPULAARITIEDETTÄ JA -TEOLOGIAA

Juutalainen Jeesus: ÅAUP

Juutalainen Jeesus
Tom Holmén & Vesa Ollilainen (toim.)
Åbo: Åbo Akademi University Press, 2011
335 s.


bcidjhjhJuutalainen Jeesus syntyi Åbo Akademin historian Jeesuksen tutkimusryhmän ideana ja aloitteena. Kirjan kirjoittajat koostuvat laajalti Åbo Akademin teologisen tiedekunnan eksegetiikan oppiaineen tutkijoista ja opettajista. Kirja myös julkaistiin oppiaineen omassa sarjassa ”Studier i exegetik och judaistik utgivna av Teologiska fakulteten vid Åbo Akademi”. Kirja selvittää Jeesuksen juutalaista identiteettiä laajalla perspektiivillä. Ensimmäinen osa käsittelee Jeesuksen juutalaista taustaa, juutalaisuuden syntyä, historiaa ja moninaisuutta. Toinen osa keskittyy Jeesukseen historian henkilönä. Kolmannessa osassa jäljitetään juutalaisen Jeesuksen reseptiota, eli myöhempiä näkemyksiä ja kokemuksia ko. ilmiöstä.

Jeesus-tutkimuksen ohella juutalaisuuden tutkimus on ollut eksegetiikan oppiaineen ja laajemminkin tiedekunnan vahvoja puolia. Tässä kirjassa ne osuvasti täydentävät toisiaan. Historian Jeesuksen tutkimusryhmän panos tulee näkyvimmin esiin kirjan toisessa pääosassa.

Yhden kirjan artikkeleista voi ladata tästä linkistä:

Kuinka juutalainen Jeesus oli? Pohdinnan ongelmia (pdf)

Sisällysluettelo:

Lukijalle
 
 Johdanto
 TOM HOLMÉN & VESA OLLILAINEN
 
 I  Tausta ja konteksti
 Varhaisjuutalaisuuden synty                     
 RISTO NURMELA
 Jeesuksen ajan hellenistinen juutalaisuus                         
 KARL-GUSTAV SANDELIN
 Jeesuksen ajan palestiinalainen juutalaisuus          
 ERKKI KOSKENNIEMI
 
 II  Henkilökuvan osasia
 Kuinka Juutalainen Jeesus oli? Pohdinnan ongelmia
 TOM HOLMÉN
 Väittikö Jeesus olevansa Messias?
 SVEN-OLAV BACK
 Jeesuksen juutalaiset vertaukset
 VESA OLLILAINEN
 Jeesus ja Israelin jäännöksen jäsenehdot: 
 Kylväjävertaus varhaisjuutalaisessa kontekstissa                   
 HIROAKI YOSHIMURA
 Jeesus Nasaretilainen – juutalaisvastainen juutalainen?
 MATTI KANKAANNIEMI
 Onko Jumalan valtakunnassa tilaa muille kuin juutalaisille?
 JUHO SANKAMO
 
 III  Ensimmäiseltä vuosisadalta nykyaikaan
 Patristisen ajan käsityksiä Jeesuksen juutalaisuudesta
 ANNI MARIA LAATO
 Toledot Jeshu -kirjallisuus
 ANTTI LAATO
 Jeesus rabbien silmin
 PEKKA LINDQVIST
 Nykyjuutalainen ja Jeesus
 SVANTE LUNDGREN
 Elämää suurempia kuvia? Jeesuksen juutalaisuus elokuvan ongelmana
 KARI SYREENI

Kirjoittajat